Rozmnażanie storczyków

W warunkach naturalnych storczyki rozmnażają się poprzez wysiew nasion. Najpierw wabią owady na różna sposoby: słodkim zapachem, barwą, kształtem przypominającym owada, poprzez charakterystycznie rozłożone płatki kwiatów. Zwabione owady, zapylają kwiaty, dzięki czemu powstają nasiona. To wiemy z lekcji biologii. Kwiat storczyka produkuje ogromną ilość nasionek, bardzo drobniutkich. Żeby powstał kwiat nasionko, które upadnie na glebę musi zostać zarażone pewnym wirusem grzyba. Zupełnie inaczej niż u innych roślin, nasionko storczyka zamiast od razu kiełkować zamienia się w zieloną galaretowatą kulkę, zwaną protokormem, która dopiero po pewnym czasie zaczyna kiełkować. Czasem musi minąć kilka lat, zanim pojawi się pierwszy listek! Można teraz łatwo zrozumieć, że choć tak obficie wydają nasiona ciągle są gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Specyficzne warunki potrzebne do zakiełkowania nasionka nie ułatwiają rozmnażania.

Kwiaty rosnące dziko

Kwiaty często leśne są określane mianem kwiatów dziko rosnących, a chodzi tutaj tak właściwie o to, że kwiaty dziko rosnące to roślinność, która nie wymaga interwencji człowieka, aby móc rosnąc. Oczywiście również taka roślina musiała samoczynnie wyrosnąć, czyli wiatropylnie, a nie przez zasadzenie przez człowieka. Kwiaty dziko rosnące czasami potrafią przybrać bardzo piękne formy, o wiele piękniejsze niż te, które człowiek nadał danej roślinie podczas wzrostu. Najczęściej wszystkie rośliny dziko rosnące powstają w wiekach ewolucji swoich przodków. Rośliny dziko rosnące czasami przejawiają wielką wartość, przykładowo dla przemysłu farmaceutycznego, a to za sprawą tego, że posiadają w swoim roślinnym organizmie jakiś składnik, dzięki któremu człowiek potrafi wyprodukować, jaki specjalny preparat, który niby pomoże człowiekowi bardziej dbać o swój organizm. Kwiaty dziko rosnące możemy spotkać na całej kuli ziemskiej, oczywiście tak gdzie człowiek jeszcze zbytnio nie zniszczył środowiska naturalnego.

Wegetatywny sposób rozmnażania

Wydawać by się mogło, że tylko osoby bardzo zaawansowane w hodowli storczyków poradzą sobie z podziałem rośliny za pomocą ich części (liści i kłącza). Tymczasem jest to kwestia wprawy i kilku prób. Czasem wystarczy liść z dobrze rozwinięta łodyga by uzyskać nową sadzonkę. Zapewnienie odpowiednich warunków pomoże w tym przedsięwzięciu. Pamiętajmy, że storczyki potrzebują wilgoci i ciepła by się ukorzenić. Odpowiednie podłoże umieszczone np. w szklanym akwarium, przykryte taflą szkła lub folią, umieszczone w słonecznym miejscu da w przybliżeniu warunki zbliżone do naturalnych, lekko tropikalnych. W podłożu umieszcza się część rośliny i od czasu do czasu zrasza wodą. By nie dopuścić do rozwoju pleśni należy co jakiś czas zraszać sadzonki odpowiednim preparatem grzybobójczym. Szklarenke przygotowujemy dla każdego gatunku storczyka nieco inaczej, zależy jaki chcemy wyhodować. Niektóre potrzebują więcej wilgoci, inne mniej słońca. Sądzę, że po kilku eksperymentach dojdzie się do pewnej wprawy.

« Previous Entries