Currently Browsing: Rosliny

Wysiew majeranku

Do inspektu majeranek wysiewa się w połowie marca. Inspekt powinien być ciepły. Nasiona wysiewa się rzutowo, lekko przyprószając ziemią inspektową, w ilości 1 kg/ha. Wschody ukazują się po 1—2 tygodniach. Produkcja rozsady w inspekcie trwa 6—7 tygodni. Przed wysadzeniem do gruntu rozsadę należy hartować — intensywnie wietrzyć i ograniczyć podlewanie. Sadzić należy około 15 maja. Na założenie 1 ha plantacji potrzeba 80—100 okien inspektowych. Rozsadę wysadza się w polu pod kołek w rozstawie 40X20 cm. Jeżeli rozsada nie była pikowana, dobrze jest sadzić po 2—3 rośliny. Zależnie od sposobu sadzenia na 1 ha potrzeba od 125 do 500 tys. sztuk rozsady. Korzystne jest przed sadzeniem moczenie korzeni w mieszaninie gliny z krowieńcem. Zabiegi pielęgnacyjne na plantacji majeranku mają na celu usuwanie chwastów i spulchnianie gleby w międzyrzędziach. Ponieważ przed siewem gleba bywa silnie zwałowana, co jest dla dalszego rozwoju roślin niekorzystne, należy jak najszybciej, nawet jeszcze przed wschodami majeranku, przystąpić do spulchniania międzyrzędzi. Zabieg ten można wykonać wcześnie, gdy pozostały widoczne ślady redlić siewnika, względnie gdy wysiano nasiona roślin wyznaczających rzędy.

Majeranek

image Roślina wymaga terenu ciepłego, słonecznego, o wystawie południowej i osłoniętego od wiatrów. Wymaga gleby lżejszej i przepuszczalnej, ale w wysokiej kulturze, żyznej, próchniczej, pulchnej, dostatecznie wilgotnej, z zawartością wapna, na którego brak majeranek jest bardzo wrażliwy. Na,polu przeznaczonym pod uprawę majeranku należy jesienią zastosować średnio głęboką orkę, pozostawiając ją przez zimę w ostrej skibie. Wczesną wiosną pole włókuje się a następnie bronuje lekkimi bronami, w celu utrzymania wilgotności i zniszczenia chwastów. Dobrym przedplonem będą okopowe na oborniku. Na glebach mniej żyznych zaleca się przyoranie obornika jesienią lub wczesną wiosną należy dać dobrze przefermentowany, wapnowany kompost. Przed założeniem plantacji należy zastosować na 1 ha 50 kg N a po wschodach i po pierwszym zbiorze po 20—25 kg/ha oraz 60—80 kg P2O i 80—100 kg K2O przed siewem. Majeranek ogrodowy uprawia się wyłącznie z nasion. Materiał siewny stanowią owoce suche — niełupki. Kształt ich jest okrągławo-jajowaty, barwa od jasnobrązowej do ciemnobrązowej, powierzchnia gładka, matowa. Zabarwienie i dobre wypełnienie nasion świadczą o ich dojrzałości. Długość niełupki wynosi około 1 mm, szerokość 0,6 mm, a masa 1000 niełupek 0,12—0,25 g. W naszych warunkach klimatycznych nasiona dojrzewają późną jesienią i z tego względu produkcja ich jest zawodna. Zdolność kiełkowania zachowują 2—3 lata.

Pielęgnowanie lubczyku

Przy siewie do gruntu pierwsze zabiegi rozpoczynają się jeszcze przed wschodami roślin, gdy ślady redlić siewnika są widoczne lub gdy zastosowano roślinę wyznaczającą rzędy, zaś w przypadku sadzenia rozsady, wkrótce po przyjęciu się roślin. Zabiegi odchwaszczające wykonywane bardzo płytko różnią się od zabiegów spulchniających, których głębokość zależy od warunków glebowych i atmosferycznych. Im dokładniej i staranniej wykonane są pierwsze odchwaszczenia, tym bardziej efektywne i mniej pracochłonne są następne. Bardzo ważne jest odchwaszczenie przed zimą, dzięki któremu prace wiosenne przebiegają sprawniej, bez obawy przesuszania gleby. Zabiegi pielęgnacyjne łączy się niekiedy z pogłównyni nawożeniem azotem a nawet fosforem-i potasem jeżeli nie stosowano odpowiednio wysokich dawek przed założeniem plantacji. Do zwalczania chwastów stosuje się przed wschodami Gramoxone w dawce 3 l/ha w 600 l wody. Korzenie lubczyku zbiera się w drugim roku uprawy jesienią lub wczesną wiosną, przed rozpoczęci ran okresu wegetacji. Po ścięciu liści korzenie wykopuje się lub wyoruje, następnie oczyszcza dokładnie z zanieczyszczeń, resztek części nadziemnej i części korzeni nadpsutych, po czym szybko płucze w bieżącej wodzie. Po wypłukaniu grubsze korzenie przecina się, dla łatwiejszego suszenia. Korzenie suszy się w suszarniach w temperaturze nie przekraczającej 35°C. Wysuszony surowiec należy natychmiast zapakować i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

« Previous Entries